Ekologiczna pralnia chemiczna – czy eko pralnia jest możliwa?

Takie pytanie zadaje sobie pewnie każdy. Chemia wraz z ekologią nigdy nie szła w parze. Wręcz przeciwnie chemia zawsze stanowiła zagrożenie dla środowiska. Dlaczego więc powszechnie przyjęto określenie ekologiczna pralnia chemiczna?

Jak wiadomo czyszczenie chemiczne zwane również czyszczeniem na sucho (przy użyciu rozpuszczalników innych niż woda), jest jednym ze skuteczniejszych form prania odzieży. Dzieje się tak za sprawą rozpuszczalników różnego typu, które świetnie radzą sobie z usuwaniem plam tłustych, które stanowią znaczną część najczęściej spotykanych plam. Pierwowzorem dla obecnie występujących rozpuszczalników była nafta. Jednak ze względu na jej łatwopalność oraz wprowadzenie regulacji rządowych, podjęto działania do wynalezienia rozpuszczalnika bezpieczniejszego. Obecnie najczęściej stosowanym jest czterochloroetylen, zwany potocznie PER, który posiada znacznie wyższą siłę czyszczącą jest delikatny dla tkanin oraz nie jest łatwopalny.


Jest on najskuteczniejszym z dostępnych rozpuszczalników, ale niestety jest on również wyjątkowo szkodliwy nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również i dla ludzi. Badania naukowe potwierdziły jego rakotwórczość. Agregaty chemiczne, w których stosujemy rozpuszczalniki chemiczne zostały tak skonstruowane, aby jak najbardziej ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Cały proces czyszczenia w eko pralni odbywa się w zamkniętym obiegu agregatu chemicznego. Dodatkowo proces prania i suszenia odbywa się w jednym cyklu zmniejszając użycie energii elektrycznej oraz skracając czas w porównaniu do prania wodnego. Maksymalna temperatura wykorzystywania do prania to 30 stopni, bowiem wyższa temperatura mogłaby spowodować obniżenie jakości rozpuszczalnika. Jedynym problematycznym elementem, który może stworzyć zagrożenie dla środowiska jest odpad pozyskiwany po procesie destylacyjnym. Obecnie wprowadzono bardzo rygorystyczne przepisy i dyrektywy unijne, które szczegółowo opisują, w jaki sposób wspomniany wcześniej odpad powinien być utylizowany. Przede wszystkim pojemniki w których składowany jest lub transportowany odpad muszą spełniać normy unijne. Co więcej pojemniki te, poprzez odpowiednie firmy, muszą zostać zutylizowane razem z odpadem. Jako potwierdzenie wykonanej usługi zostaje wydana specjalna Karta Przekazania Odpadu, która jest podstawą do okazania podczas kontroli.

Eko pralnia z nową technologią rozpuszczalników GreenErth oraz SENSENE

Aby zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie rozpuszczalników wykorzystywanych w procesie czyszczenia chemicznego w eko pralniach opracowano alternatywę dla Peru. Są nimi rozpuszczalniki: GreenErth oraz SENSENE, które znacznie mniej oddziaływają na środowisko.


Eksperci dzisiaj dążą do stworzenia rozpuszczalnika, który w stu procentach będzie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Co więcej udało się stworzyć rozpuszczalnik, którego efektem rozkładu jest piasek, który powszechnie występuje w środowisku naturalnym. Jest nim płynny silikon wykorzystywany w systemie zwanym GreenEarth (Zielona Ziemia). Jak sama nazwa wskazuje jest on w pełni przyjazny. Płynny silikon stosowany jest przede wszystkim w przemyśle kosmetycznym. Dodawany jest do wszelakich kremów, balsamów oraz jest elementem wykorzystywanym w chirurgii kosmetycznej. Innowacyjność tej metody polega również na tym, iż nie wpływa one negatywnie na odzież (cekiny, guziki), które w przypadku stosowania Peru, ulegały rozpuszczeniu. W przypadku silikonu GreenEarth taka sytuacja nie występuje.